Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie

Historie

Nejstarší historie školy v Pusté Polomi v letech 1894 - 1990

          Prvopočátky školy v Pusté Polomi jsou spojeny s působením kněží 18. století. Je známa osvěta Jana Umlaufa (+1819) a zejména Šimona Lamly (+1855), který se zasloužil o vzdělávání dětí i dospělých v celé farnosti pustopolomské.

Budova školy v Pusté Polomi

         V roce 1790 byla zřízena dvoutřídní obecní učebna v domě č. 33 jež sloužila déle než jedno jak století. Budova staré školy pod farní budovou, později známá také jako stará pošta, dnes již neexistuje. Dle záznamů do roku 1830 zde působili jako učitelé František Sedlák, Jan Hertl a Jan Nedvěd. V letech 1849 – 1876 zde učil Matouš Vavrečka. Když byl Leo Lakomý v roce 1893 sesazen pro opilství, krátce pokračoval další učitel - Jan Král.

          V roce 1906 byla zřízena za velkých sporů mezi Čechy a Němci třetí třída. Říšský sněm totiž pro Slezsko stanovil, aby zřizovaná třetí třída byla úplně německá s tím, že děti si postupně osvojí němčinu natolik, že budou moci přímo postoupit do německých vyšších škol. Výsledkem bylo že se ve škole učilo česky, němčině v Polomi bylo však vyhrazeno 5 hodin týdně, na jiných školách jen 3 hodiny.      

Historická budova školy z 19.století.jpg

        Až do dnešních dnů je historie školy spojena s budovou nové školy, jejíž stavba započala v roce 1894 z iniciativy a podpory majitele kyjovického velkostatku hraběte Bedřicha Stolberga staršího podle projektu známého opavského stavitele Julia Lundvalla. 

          V nové škole se stal „řídícím“ František Černín, vzdělaný učitel, pocházející ze Skřípova, muž se všestranným rozhledem. I on měl důležité konexe v zemské správě a pozvedl vzdělávání ve škole na novou úroveň. 

         Po odchodu Františka Černína byl v roce 1919 byl jmenován řídícím učitelem Martin Uhrovič, pedagog, tajemník obce, také rolník a regenschori byl činný v Pusté Polomi téměř padesát let. S rodinou se dvěma dětmi se tísnil Martin Uhrovič jako podučitel pět let do roku 1919 v bytě pro svobodného učitele, který byl přehrazen na kuchyň a „ložničku“.
Umístění školy v 19.století.png

          Škola byla po léta dětmi přeplněna, např. ve školním roce 1911 / 1912 vyučoval v první třídě 81 dětí, první a druhý postupný ročník. V době první republiky byla výuka postupně rozšiřována, řídící učitel vyučování rozšířil až na 6 tříd. Jeho blízkým spolupracovníkem byl polomský rodák Bohumil Lebeda Čech s manželkou Miladou, učitelka Košacká a další. Po zabrání Sudet dne 3. listopadu 1938 byl Martin Uhrovič spolu s dalšími představenými obce odvlečen do budovy školy a podroben násilnému výslechu. Uprchl do Ostravy a odtud se vrátil do rodných Mikulčic u Hodonína.

           Zápas o českou školu v době okupace vyvrcholil při protestu proti jejímu poněmčení v den voleb 4.11.1938. Za zpěvu národní hymny bylo shromáždění protestujících před školou rozehnáno německým vojskem a za projevy nenávisti vůči nacistům byly uvězněny Anežka Ondrová, žena pekaře, Františka Lýková, Františka Kociánová, Anna Jaskulová a Jindřiška Lazecká.

  30.léta 20.století ZŠ Pustá Polom 2.jpg30.léta 20.století ZŠ Pustá Polom 4.jpgZŠ Pustá Polom 30. léta 20. století

         

         Za řídícího byl dosazen učitel Pelar polské národnosti a spolupracovník Tverdý české národnosti, oba příznivci německých poměrů. Čeští učitelé byli Kácel, Beneš a Rybka. Po válce v souvislosti s odsunem sudetských Němců byl odebrán statut měšťanské škole v Hrabyni, následně byla zřízena „Újezdní obecní škola v Pusté Polomi“ , sloužící i přespolní mládeži z okolních obcí. Jejím ředitelem byl jmenován učitel Kácel.      

Budova školy v Pusté Polomi

       V roce 1948 po komunistickém převratu rezignoval a řízení školy převzali pod dozorem státních bezpečnostních orgánů již prorežimní učitelé. V nové koncepci výuky, která zakládala na ateismu a stalinských principech již nenašli uplatnění nezávislí či nábožensky orientovaní učitelé. Zásadní role při jejich perzekuci patřila tehdy angažovanému komunistovi Františku Čečetkovi. František Čečetka pocházel z obce Luže na okrese Chrudim. Ve své době byl znám také jako autor tendenčních novel o proměnách socialistické vesnice, zcela přepracoval a zkreslil fakta o nejstarší historii Pusté Polomi v duchu komunistické propagandy. V následujícím pětiletém období tzv. budování socialismu bylo místo ředitele školy obsazeno vždy jen nakrátko, učitelský sbor byl od základu vyměněn.

      Historická budova školy.jpgV roce 1955 byla zřízena v obci osmiletá střední škola. Po konfiskaci klášterní budovy jež byla zbudována z odkazu pátera Jana Šamárka byla zde zřízena „Mateřská škola důst. p. Jana Šamárka“, později přeměněna na Mateřskou školu a školu l.stupně. Roku 1956 se stal ředitelem Josef Hon, rodák ze Slatiny u Bílovce, zároveň s ním působil i pozdější ředitel Josef Žůrek z Hlubočce a konstituoval se nový učitelský sbor. Jmenujme za všechny manželé Čechovy, Novotné, Moravcovy, Orsághovy, učitele Kadulu, Gelnara, Blateckého, učitelky Šindlářovou, Vlčkovou, Richtárovou a mnoho dalších.

             Následoval další ředitel školy Vladimír Laryš ze sousedního Hlubočce. 

Výkaz školy 1972.jpg

           V roce 1985 byla vybudována nová mateřská škola se školní kuchyní a jídelnou pro všechny žáky mateřské a základní školy v Pusté Polomi. V nové budově rovněž zahájila výuku Lidová škola umění z Háje ve Slezsku. Pro děti se stala dostupná výuka hry na oblíbené hudební nástroje.

             Nová etapa v životě školy nastala po politických změnách v roce 1989.