Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Zápis do 1.ročníku školního roku 2024 / 2025
Ředitelské volno
11
Zápis do 1.ročníku školního roku 2024 / 2025
12 13
Brontík Otík 2024
14
15
Přijímačky 2.kolo - 9.ročník
16 17 18 19
1.pomoc na SZŠ - 8.A +8.B
20 21
22
Exkurze HZS Bílovec - 1. a 2.ročník
23
McDonaldCup - 4.+ 5.ročník
24 25
Třídní schůzky - den otevřených dveří
26
Knihovna Opava - 5.ročník
27 28
29 30 1 2
Exkurze Tieto - 8.A
3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Rada školy Základní školy a Mateřské školy Pustá Polom má 6 členů. Jsou v ní zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků školy a rodičů v počtu dvou za každou součást.

Členové rady

Za rodiče: 

Barbora Dudková

barbora.dudkova@seznam.cz

Mgr. Věra Javorková

vera.javorkova@zsppolom.cz

Za zřizovatele: 

Tomáš Čerbák

info@okrasneskolky-cerbak.cz

RNDr. Jiří Čech

Jiri.Cech@libertysteelgroup.com

Za pracovníky školy:

Mgr. Jiří Slivka 

jiri.slivka@zsppolom.cz

Mgr. Klára Špičáková

klara.spicakova@zsppolom.cz

Co je školská rada?

Je to orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Na škole může být zřízena pouze jedna rada školy.

Jak vzniká rada školy?

Školská rada zřizuje svým rozhodnutím zřizovatel školy – obec Pustá Polom dle zákona č. 561/2004 sb. Na požádání Vám danou část zákona poskytneme.

Kdo může být členem rady?

Počet členů rady ZŠ Pustá Polom byl stanoven na 6 členů. Rodiče a pracovníci školy do rady volí své zástupce. U všech škol je jedna třetina členů tvořena rodiči nezletilých žáků, třetina zástupců pedagogických pracovníků školy a třetina osobami, jež jmenuje zřizovatel školy.

Jak se volí členové rady?

Z navržených kandidátů je sestaven volební lístek a zástupci školské rady jsou zvoleni v řádných volbách. Termín voleb je stanoven minimálně 14 dnů před konáním voleb. Volby z řad rodičů a pracovníků školy proběhnou přímo ve škole. Volby řídí a organizuje volební komise, kterou jmenuje ředitel školy.

Veškeré podrobné informace ke konání voleb jsou stanoveny ve volebním řádu.

Jaké jsou pravomoci rady školy?

V pravomoci rady školy je vyjadřovat se k návrhu rozpočtu školy, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, zprávu o hospodaření školy. Školská rada se vyjadřuje ke studijním a učebním oborům, které škola bude vyučovat, a ke koncepčnímu záměru školy. Školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. (Krajský úřad, ministerstvo školství, Česká školní inspekce). Rada školy se schází nejméně 2x ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Máte-li zájem Vy osobně pracovat ve školské radě, nabídněte svoji kandidaturu naší škole. Osobně, telefonicky +420 553 776 068, +420 553 776 101, e- mailem info@zsppolom.cz .